Hliníkový plot Amsterdam

Ploty brány Amsterdam je klasické oplotenie ktorá bola a bude stále jedna najpredávanejšia. 

Ponúkame profily s rozmerom od 60,80,100,120,140,150,160,180,200 mm. 

Brány  ploty Amsterdam moderné, dynamické, jednoduchá a najlacnejšia verzia.

Verzia Amsterdam posuvná verzia 4000x1800 mm koľajnica

Vchodová bránka 1200x1800 mm

Verzia v cene s pohonom koľajnica 3850,00 Eur

Verzia v cene s pohonom samonosná 4600,00 Eur

Verzia v cene s pohonom dvojkrídlová 4000,00 Eur    

© 2022 AMP plast Zoltán Schwarz 
Jazyky