Lakovanie

Práškové lakovanie je v súčasnosti najkvalitnejším procesom nanášania povlakov na trhu, ktorý podľa priania zákazníkov trvalo dodáva hliníkovým komponentom farebným odtienom  a povrch odolný voči poveternostným vplyvom a ľahko sa udržiavajú. 

Lakovanie nám robí firma ktorá je špecializovaná na lakovanie hliníkových profilov.

Popis lakovania je nižšie.

Nová, vysokokvalitná horizontálna práškovacia linka nám dokáže zabezpečiť farbenie vyrobených hliníkových profilov. Ošetrovanie povrchu sa začína deväťkrokovým namáčacím kúpeľom. Obrobky sú počas pasivácie potiahnuté pasivačnou vrstvou najvyššej úrovne, zeleným oxidom chromitým, ktorý vytvorí na povrchu hliníka veľmi stabilnú vrstvu odolnú voči korózii. Postup pasivácie je v špeciálnom laboratóriu priebežne kontrolovaný na základe predpisov kontrolných orgánov. Na protikorózny náter vytvorený počas pasivácie garantuje dodávateľ 1500 hodinový test soľným postrekom, čo znamená minimálne 10 ročnú odolnosť voči korózii oproti náteru. 

Kabíny švajčiarskej výroby GEMA na práškové farbenie a práškovacie pištole predstavujú tú najvyššiu kvalitu, ktoré zabezpečujú vytvorenie presnej a rovnomernej hrúbky náteru. Konečná pracovná fáza sa uskutočňuje v peciach, kde účinkom vysokých teplôt náter vytvrdne. Automatické zariadenie pracujúce vysokou výmenou vzduchu je možné nastaviť v presnom rozmedzí kvality, vďaka tomu dokáže kvalita vypálenia uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky.

 Farebnú priľnavosť a mechanické vlastnosti farebných obrobkov (vzorkových dosiek) overíme a zadokumentujeme, následne potvrdíme osvedčením kvality.

Spolupracujeme s medzinárodne uznávanými dodávateľmi práškových farieb: Tiger, Akzo Nobel, Dupont, čo zaručuje bezchybnú kvalitu farbenia.